• 26092017-elje-in-priakovanja-slovenske-manjine-na-junem-tajerskem-pogovor-s-susanne-weitlaner
    19:21
  • MP3, 138.58 kbps
  • 19.18 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Zanima nas položaj slovenske manjšine na južnem Štajerskem, predvsem njihove želje ter pričakovanja do bodoče zvezne vlade. Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko je zastopniška organizacija za manjšino štajerskih Slovencev. Nika Škof je o položaju, potrebah in željah slovenske manjšine na južnem Štajerskem govorila s predsednico Društva člen 7 Susanne Weitaner.

__________________________________________________________________________________________

Beitrag über die Erwartungen und Wünsche der slowenischen Volkgruppe aus Südsteiermark an die zukünftige Bunderegierung. Die Redakteurin Nika Škof im Gespräch mit der Leiterin des Kulturvereins „Artikel-VII für Steiermark“, Susanne Weitlaner.