NR Wahl 2017_RAQ_Želje in pričakovanja manjšine na južnem Štajerskem I Anliegen der slowenischen Volksgruppe in der Südsteiermark

Sendereihe
AGORA Akzente
  • 26092017-elje-in-priakovanja-slovenske-manjine-na-junem-tajerskem-pogovor-s-susanne-weitlaner
    19:21
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Zanima nas položaj slovenske manjšine na južnem Štajerskem, predvsem njihove želje ter pričakovanja do bodoče zvezne vlade. Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko je zastopniška organizacija za manjšino štajerskih Slovencev. Nika Škof je o položaju, potrebah in željah slovenske manjšine na južnem Štajerskem govorila s predsednico Društva člen 7 Susanne Weitaner.

__________________________________________________________________________________________

Beitrag über die Erwartungen und Wünsche der slowenischen Volkgruppe aus Südsteiermark an die zukünftige Bunderegierung. Die Redakteurin Nika Škof im Gespräch mit der Leiterin des Kulturvereins „Artikel-VII für Steiermark“, Susanne Weitlaner.

Schreibe einen Kommentar