Organizacija Jugend am Werk v Cmureku I Jugend am Werk in Mureck

Podcast
AGORA Divan
  • 22082017 - JaW
    44:05
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma

Jugend am Werk je organizacija na območju avstrijske Južne Štajerske, ki si prizadeva k družbeno odgovornemu delovanju in družbeni inkluziji socialno ogroženih skupin. Delovanje organizacije zajema širok spekter socialne tematike, od pomoči mladostnikom, urejanja položaja migrantov do dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Izpostava v Cmureku večji delež svojega delovanja namenja podpori pri samostojnosti in vključevanju v družbo ljudi s posebnimi potrebami. Nika Škof je o organizaciji, njenem delovanju in razvoju govorila z zaposlenimi in uporabniki izpostave Jugend am Werk Mureck.

__________________________________________________________________________________________

Jugend am Werk ist eine Organisation in der Südsteiermark, die sich für die Inklusion sozial gefährdeter Menschen einsetzt. Der Verein beschäftigt sich mit vielen sozialen Thematiken, wie zum Beispiel Arbeit mit Migrant_innen, Hilfe für Jugendliche oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die Außenstelle in Mureck beschäftigt sich größtenteils mit der Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Nika Škof sprach mit Mitarbeiter_innen und betreuten Personen über den Verein, dessen Arbeit und Entwicklung.

Leave a Comment