• 29082017 - Piknik DSOGR
    15:24
  • MP3, 169.76 kbps
  • 18.7 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Minuli petek so v Domu starejših občanov Gornja Radgona organizirali piknik za stanovalce, njihove svojce in prijatelje. Ob tej priložnosti je naša štajerska dopisnica Nika Škof obiskala dom in poklepetala z zaposlenimi, stanovalci in njihovimi svojci tako o pikniku kot o dogajanju in bivanju v Domu starejših občanov v Gornji Radgoni na splošno.

_________________________________________________________________________________________

Letzte Freitag, wurde im Seniorenheim Gornja Radgona ein Picknick für Bewohner, ihre Familien und Freude organisiert. Bei diesem Anlass besuchte unsere steirische Korrespondentin Nika Škof das Seniorenheim in Gornja Radgona. Sie unterhielt sich mit Angestellten, Bewohner_innen und deren Angehörigen.