Montag 04.09.2017 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه سپتامبر برای مهاجرت و تحصیل در دانشگاه های اتریش

برنامه  ماه سپتامبر با اطلاعات مهمی برای دانشجویان در اتریش و دانشجویانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه های اتریش دارند. پاسخ به سوالات رسیده با ایمیل و در استودیو جدیدترین خبرهای دانشجویی و مهاجرتی اتریش با حضور آقای دکتر میرزایی برای راهنمایی و پاسخ به سوالات دانشجویان،… تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان … Montag 04.09.2017 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه سپتامبر برای مهاجرت و تحصیل در دانشگاه های اتریش weiterlesen

Montag 04.09.2017 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه سپتامبر برای مهاجرت و تحصیل در دانشگاه های اتریش

  • September - Sendung (Integration) برنامه دانشحویی و مهاجرتی سپتامبر
    57:30