• Ernst Ulrich von Weizsäcker
    27:59
  • MP3, 128 kbps
  • 25.62 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Den Herausforderungen der Gegenwart, aber auch der Zukunft, widmete sich am 4. Juli eine wissenschaftliche Tagung mit dem Titel „Mega-Herausforderung Nachhaltigkeit“. Die fand in Klagenfurt statt, und zwar in Organisation des Universität.clubs, des Wissenschaftsvereins Kärntens. Dieser lud drei eminente Vortragende ein, allesamt Mitglieder des Think Tank „Club of Rome“, die bei ihrer Arbeit mit Problemen des Umweltschutzes, Ernährung der Weltbevölkerung, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, und vielen anderen Problemen der Menschheit konfrontiert sind. Einer dieser drei Herren war Klaus Töpfer, der ehemalige Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi, Kenia. Der zweite Vortragende war Ernst Ulrich von Weizsäcker, der in Vergangenheit eine Reihe an höchsten Positionen in verschieden internationalen Organisationen inne hatte. Das dritte Mitglied des Club of Rome in Klagenfurt war Franz Josef Radermacher, der Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Im folgenden Beitrag hören Sie die etwas verkürzte Fassung des Vortrags von Ernst Ulrich von Weizsäcker mit dem Titel „Nachhaltigkeit braucht eine neue Aufklärung“.

Izzivom časa, v katerem živimo, kot tudi trajnostnega razvoja je bil ,4. julija posvečen znanstveni posvet, ki ga je s pomočjo številnih partnerskih organizacij priredil Uiverzitetni klub, Znanstveno združenje Koroške. Nanj so bili povabljeni trije eminentni predavatelji iz Nemčije, ki so se pri svojem delu srečevali tako z izzivi ekologije, oskrbe svetovnega prebivalstva s hrano, trajnostnega razvoja, demografske eksplozije v Afriki, in še vrsto drugih problemov, ki zadevajo prihodnost vseh nas. Klaus Töpfer je nekdanji izvršni direktor Okoljskega programa Združenih narodov v Nairobiju, in nekdanji minister za okolje in varstvo narave v Nemčiji. Ernst Ulrich von Weizsäcker je v preteklosti zasedal vrsto najvišjih funkcij v različnh mednarodnih organizacijah, kot so center Združenih narodov za znanost in tehnologijo ter Inštitut za evropsko okoljsko politiko, danes pa je sopredsednik Rimskega kluba, globalnega mislenega trusta, ki se ukvarja z izzivi svetovnega gospodarskega reda, podnebnih sprememb in degradacije okolja.  Temu klubu angažiranih svetovljanov pripada tudi Franz Josef Radermacher, predstojnik Raziskovalnega inštituta za uporabno znanost. No, danes pa bomo slišali predavanje, ki mu je  Ernst Ulrich von Weizsäcker dal naslov Trajnostnost potrebuje novo razsvetljenstvo.