• Symposion Mega-Herausforderung Nachhaltigkeit - Klaus Töpfer
    24:24
  • MP3, 128 kbps
  • 22.34 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Den Herausforderungen der Gegenwart, aber auch der Zukunft widmete sich am 4. Juli eine wissenschaftliche Tagung mit dem Titel „Mega-Herausforderung Nachhaltigkeit“. Die fand in Klagenfurt statt, und zwar in Organisation des Universität.clubs, des Wissenschaftvereins Kärntens. Dieser lud drei eminente Vortragende ein, allesamt Mitglieder des Think Tank „Club of Rome“, die bei ihrer Arbeit mit Problemen des Umweltschutzes, Ernährung der Weltbevölkerung, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, und vielen anderen Problemen der Menschheit konfrontiert waren und sind. Einer dieser drei Herren war Klaus Töpfer, der ehemalige Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi, Kenia.

Izzivom časa, v katerem živimo, kot tudi trajnostnega razvoja je bil ,4. julija posvečen znanstveni posvet, ki ga je s pomočjo številnih partnerskih organizacij priredil Uiverzitetni klub, Znanstveno združenje Koroške. Nanj so bili povabljeni trije eminentni predavatelji iz Nemčije, ki so se pri svojem delu srečevali tako z izzivi ekologije, oskrbe svetovnega prebivalstva s hrano, trajnostnega razvoja, demografske eksplozije v Afriki, in še vrsto drugih problemov, ki zadevajo prihodnost vseh nas. Klaus Töpfer je nekdanji izvršni direktor Okoljskega programa Združenih narodov v Nairobiju, in nekdanji minister za okolje in varstvo narave v Nemčiji. Referat Töpferja, člana Rimskega kluba, pa je nosil naslov „Trajnostnost v antropocenu“.