• Radiradio_2017-04-11_20_01
    58:59
  • OGG, 114.05 kbps
  • 48.13 MB
Diese Datei enthält urheberrechtlich geschütztes Material Dritter und kann daher nicht heruntergeladen werden.
  1. Damir Urban ex Mozartine – Glas jeka (Goran)

Mit diesem Schiff werde ich untergehen, so kommt es mir vor, recht tapfer, wie ein echter Kapitän, da es an der Zeit ist auf Wiedersehen zu sagen                                                                                                                      Lass dich mit den regnerischen Morgen treiben, ich bleibe bis zum Schluss auf dem Deck, die Wellen tänzeln schon, der Himmel überlässt sich dem Winde                                                                                                          Deinen Namen nähe ich in die Segel, stricke die Fäden um die Welt, aber das einzige was ich erbete ist das Echo deiner Stimme                                                                                                                                           Alles was schlecht ist, verbirgt die Flut dann, wenn wir am Ende ankommen, nur ein paar Edelsteine glänzen in deiner Hand                                                                                                                                                            Lass dich vom regnerischen Morgen treiben, ich bleibe bis zu Ende auf dem Deck, die Wellen tänzeln schon, das Blaue vom Himmel schwindet im Winde

Potonut‘ cu sa ovim brodom
tako mi se cini pravo hrabro
poput kapetana
jedno zbogom je pred nama
Ti se pusti nek‘ te
vodi kisno jutro
a ja ostajem do kraja na palubi
vec valovi plesu
plavo se daruje vjetru
Tvojim imenom sijem jedra
pletem niti oko svijeta
al‘ jedino sto izmolim
je glas tvojih jeka
Sve lose, sve ono sto ne valja
plima skrije kada
dodjemo do kraja
samo par dragulja
zasvijetli na dlanu
Ti se pusti nek‘ te
vodi kisno jutro
dok more topi bacene rijeci
tone svo moje blago
na dno zivota jednog oceana

Viktor Ivančić

Viktor Ivančić wurde 1960 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina geboren. Heute lebt und arbeitet er in Split, Kroatien. Ivančić, Publizist und Schriftsteller, gilt als einer der wichtigsten kroatischen Intellektuellen. Er ist einer der Mitbegründer der satirischen Wochenzeitung Feral Tribune.

Rođen je u Sarajevu 1960. Osnovnu i srednju školu završio je u Splitu, a u novinarstvo ulazi kao student elektrotehnike. Za studentski list FESB, na čijim se stranama vide zameci potonjeg “Ferala”, Ivančić 1984. dobija nagradu Sedam sekretara SKOJ-a. Urednik je i jedan od osnivača nedeljnika “Feral Tribune”.

Des Weiteren werde ich euch einen satirischen Zeitungsartikel vom Viktor präsentieren „Die Erklärung über gemeinsame Sprache“, der um BKS Sprachen handelt. Es sind drei Protagonisten, nationalistisch geprägt, die sich über eine gemeinsame Sprache unterhalten und unbedingt wollen, dass die Sprachen, obwohl es eine und dieselbe Sprache handelt, verschieden sind und dazu ihre Argumente vorlegen. Einer der Protagonisten spricht alle Selbstlaute, Vokale, in den einzelnen Wörtern als e, der andere als u und der Dritte als i.

Bilježnica Robija K.: Deklamacija o zajedničkom jeziku

Bili jednom Ustaša, Četnik i Balija. Ustaša, Četnik i Balija našli su se na sastanku radi važnog dogovora. Oni su sili za stol i otkopčali su botune na modrim sakoima. Onda su pritegnili kravate na bilim košuljama i otpili su po guc mineralne. Onda je Ustaša rekao: „Gespede, jeste vedele šte peše ene leđece e Deklereceje e zejednečkem jezeke? Pe te je strešne!“ Četnik je rekao: „Služum su su kulugum Ustušum! Duklurucuju u zujudnučkum juzuku ju struvučnu u upusnu! Murumu su juku zubrunutu!“ Balija je rekao: „Pitpini si sližim! Ki gid kiži di mi imimi zijidnički jizik, tij ji jigislivinski đibri!“

Ustaša je rekao: „Tečne! Jegeslevenske gevne šere leže de me gevereme este jezek, mede se me međesebne nešte ne rezemejeme!“ Četnik je rekao: „Tučnu! Putpusujum uvu uzjuvu kulugu Ustušu!“ Balija je pitao Četnika: „Kiki ti mižiš pitpisit izjivi kiligi Istiši iki gi ni rizimijiš?“ Četnik je rekao: „Uuku gu nuštu nu ruzumum, ju vurujum u dubru numuru kulugu Ustušu!“ Balija je rekao: „Dibri, indi i ridi!“ Onda je Ustaša pitao Baliju: „E keke te zneš šte kelege Četnek gevere eke ge ne rezemeješ?“ Balija je rekao: „Vjirijim i dibri nimijiri kiligi Čitniki!“ Četnik je rekao: „Dubru, tu smu ruzjusnulu!“

Ustaša je rekao: „Gespede, ed klječne je vežneste de se me međesebne ne rezemejeme! Ne teme mereme enzesterete!“ Balija je rekao: „Isprivni rizimišljiti, kiligi Istiši! Ni smijimi imiti ništi zijidnički, i pinijminji zijidnički jizik!“ Četnik je rekao: „Numu Srbumu ju nuš juzuk putunju nucuunulnug uduntututu! Numu šunsu du mu guvurumu ustu juzuk kuu Ustušu u Buluju!“ Ustaša je rekao: „E neme este! Bele be strešne de me Hrvete gevereme kee Četnece e Beleje!“ Balija je rekao: „I mi isti! Bili bi grizni di mi Bišnjici pričimi isti kii Istiši i Čitnici!“ Ustaša je rekao: „Eke be emele zejednečke jezek, gespede, te be znečele de sme džebe retevele!“

Balija je rekao: „Mini ji biš simpitični kiki si vimi Istišimi svi simiglisnici i, i vimi Čitnicimi si svi simiglisnici i!“ Četnik je rekao: „Munu ju u rutu puguduu šrupnul u dunju usnu! Zutu su mu kud pručum svu sumuglusnucu u!“ Ustaša je rekao: „E mene je e rete pegedeje šrepnel! Seme e gernje esne! Zete se me sve semeglesnece e!“ Balija je rekao: „I mini ji mitik ilitiji izmiđi girnji i dinji isni! Ziti si mi svi simiglisnici i!“ Ustaša je rekao: „Te je jeke debre! Te zneče de se sed međesebne rezlekejeme mnege veše nege preje rete!“ Četnik je rekao: „Nušu juzucu su nušu rutnu tukuvunu!“ Ustaša je rekao: „Tečne! Zete sme me Hrvete ed neše geverne mene neprevele stenderdne knježevne jezek!“

Balija je rekao: „I mi isti!“ Četnik je rekao: „U mu ustu! Nušu guvurnu munu su nušu nucuunulnu bugutstvu!“ Ustaša je rekao: „Sve sreće de sme e rete sve bele kveletetne renjene!“ Balija je rekao: „Iki ji niciinilni jizik pisljidici rinjivinji, ti zniči di niš idintitit priizlizi iz nišig invilidititi!“ Ustaša je rekao: „Te je meder zeklječek, kelege Beleje! Edentetet e jeste enveledetet!“ Četnik je rekao: „Mu Srbu smu nuučilu du ćumu su nujvušu ruzlukuvut ud druguh uku pustunumu bugulju!“ Ustaša je rekao: „E me Hrvete! Nešem edentetetem be se trebele bevete defekteleze!“ Balija je rekao: „Simi šti mnigi giviri di izglidimi mili nikizni i diginirični!“ Četnik je pitao: „Kuku tu musluš?“ Balija je rekao: „Hi-hi-hi, pi ti, kiligi Čitnik, imiš isti kii mrivijid!“ Četnik je rekao: „Ku mu tu kužu! Pugluduj svuju ustu, Buluju! Uzgluduju ku šupuk ud vjuvurucu! Hu-hu-hu!“

Ustaša je rekao: „Prestenete se sveđete, kelege! Ezbeljne je seteeceje! Mereme se sve skepe sepretstevet jegeslevenskej đebrede keje heće de nem nemetne zejednečke jezek!“ Četnik je rekao: „Dubru, služum su!“ Balija je rekao: „I ji si sližim si kiligim mrivijidim!“ Ustaša je rekao: „Jer eke jegeslevenske đebred tvrde de sve gevereme este jezek, te ende zneče de neme rezleke ezmeđe Hrvete, Srbe i Bešnjeke, nege de sme sve este kerec!“ Četnik je rekao: „Nu mužumu svu but ustu kuruc! Pugutuvu jur su znu du Čutnucu umuju vuću kuruc ud Ustušu!“ Ustaša je rekao: „Se tem ecjenem se ne be sležee!“ Četnik je rekao: „Mu numuj? Ujdu gu uzvudu kud su junuk!“ Ustaša je rekao: „Melem kelege Četneke de ne bede bezebrezen!“ Balija je rekao: „Mini ji kiric ibrizin, nije bizibrizin!“

Ustaša je rekao: „Deste, kelege! Neje trenetek ze zejebenceje!“ Četnik je pitao: „Pu štu du rudumu?“ Ustaša je rekao: „Predležem de sesteveme zejednečke Deklereceje pretev Deklereceje e zejednečkeme jezeke!“ Balija i Četnik su zadivljeno gledali u Ustašu. Onda je Četnik rekao: „Tu ju udlučnu uduju!“ Ustaša je rekao: „Trebeme perečet nešem neredeme de se ekrene bedećneste, e ne de se preke neprejeteljske jezečne peleteke vrećeje e mrečne jegeslevenske prešlest!“ Balija je rekao: „Imim pitinji!“ Četnik je pitao: „Kuju putunju?“ Balija je rekao: „Ni kijim jiziki di sistivimi zijidnički Dikliriciji pritiv Dikliriciji i zijidničkim jiziki? Iki ni pistiji zijidnički jizik?“

Četnik je rekao: „Uh, tu bu muguu butu prublum!“ Balija je pitao: „Di zivnimi pirtizini zi prividiici?“ Ustaša je rekao: „Ne, ne, ne! Strečnjece keže de, ček e ked se neše jezece petpene rezlečete, eme nekeh reječe keje se este e Estešeme e Četneceme e Belejeme!“ Četnik je rekao: „Mu numuj? Pustuju ruču kuju su zujudnučku u Čutnucumu u Ustušumu u Bulujumu? Tu nusum znuu!“ Ustaša je rekao: „Teke keže strečnjece! Mereme pemeće teh reječe sestevete zejednečke Deklereceje pretev Deklereceje e zejednečkeme jezeke!“

Četnik je pitao: „Kuju su tu ruču?“ Balija je rekao: „Ti si rijiči biz simiglisniki! Imi ih jiki mili!“ Ustaša je rekao: „Mereme eh se sjetet, zbeg bedećnoste nešeh nerede!“ Četnik se češkao po čelu i rekao je: „Jubutu, ju su nu mugu sutut nu judnu ruču buz sumuglusnuku!“ Balija je rekao: „Ni mini ni jidni ni pidi ni pimit!“ Ustaša je rekao: „Mereme se sjetet ber jedne, kelege! Bedećnest nešeh nerede je e petenje!“ Balija je pitao: „Miži li zijidnički Dikliriciji pritiv Dikliriciji i zijidničkim jiziki imit simi jidni rijič?“ Četnik je rekao: „Štu fulu? Bulju du smu krutku u jusnu!“ Ustaša je rekao: „Teke je! Trebe nem kretke e jesne elterneteve jegeslevenskem mreke! Seme de se sjeteme…“ Onda su Balija, Ustaša i Četnik sidili za stolom i dumali su. Onda su odjednom zacaklile im se oči. Onda su svi troje dignili ruke u zrak i viknili su: „Smrt!“ Robi K. (IIIa) Peščanik.net, 03.04.2017.

  1. Cinkuši pet je kumi(Nataša)

Fünf Freundinnen saßen beisammen in einer Weinberghütte, fast alle ohne Verstand.  Die erste sagt: Trinkt ihr Lieben, so werdet ihr gescheiter! Die zweite schon aus der Puste, sauft aus dem vollen Weinkrug. Die dritte schimpft am Tisch über ihrem Mann. Die vierte sagt: Ist kein Witz, bin fast in den Schlamm gefallen! Die fünfte überlegt noch, soll sie ihre Tochter einem Mann zum Heiraten hergeben, oder ihn an sich reißen.

Pet je kumi v jeni kleti, saka skoro bez pameti.
Prva veli: „Pijte kuma, bute meli več razuma!“
Druga teško si zdihava, v puni pehar nalukava.
Tretja pak po stolu ruži i na muža jako tuži.
Štrta veli: „Nije šala kaj sem skoro v blato pala!“
Peta si pak premišlava je l‘ bi čerku za muž dala
Il‘ bi sebi dečka zela, il‘ bi njemu čerku dala.

Priča o čovjeku s biciklom…

  1. šaban bajramović geljan dade

PROKLETA JE AMERIKA (prevod) Gledam staru majku, sestre kako plaču njihova mi tuga stvara tugu jaču Majka i ne spava, za tebe se brine, novac kune, tebe zove, dodji iz tudjine Prokleta je Amerika i zlato sto sja što mi bledi tvoja slika i što oca nemam ja Tvoj drug danas dodje, sreća nas obuze pitamo za tebe a on lije suze Što te kući nema cela večnost prodje bolestan je, reče, neće ni da dodje Ja te znam sa slike, nemam uspomene bio si k’o stena, ti ličiš na mene Prodao bih dušu zbog prokletog novca da se vratiš kući da imamo oca

  1. Imam jednu želju – Amira Medunjanin (Miranda)

Ich habe einen Wunsch, nur noch einmal deine honigsüßen Lippen zu küssen, aus diesem Traum niemals mehr erwachen.                                                                                                                Ich spüre kein Schmerz mehr, nur noch an der alten Wunde im Herzen scheuert es, weil du meine Liebe nicht erwiderst, mein Allerliebster                                                                                 Und morgen, wenn’s mich nimmer gibt, in meinem Herzen wird ein wüster Wunsch bleiben, dass deine Lippen nie meine waren.

Imam jednu zelju da ti tvoja medna usta jos jednom poljubim pa da se nikada iz sna ne probudim                                                                                                                                          Nista me ne boli samo mi se srcu rana pozledjuje stara jer me ti ne volis srce iz nedara      Sutra kada umrem na mom srcu ostace mi jedna zelja pusta sto ti ja nikada ne poljubih usta

  1. Doris Dragović Malo mi za sriću triba
  2. Djuliano i Marijan Ban Jugo
  3. Hladno pivo Pitala si me

 

 

Diese Sendereihe im OnDemand Player durchhören
Radiradio Zu hören auf FREIRAD
Produziert am:
11. Mai 2017
Veröffentlicht am:
13. Mai 2017
Ausgestrahlt am:
11. April 2017, 20:00
Thema:
Kultur Literatur
Sprachen:
, ,
Zum Userprofil
avatar
Mišo Klarić
bogumil (at) cnh.at
6111 Volders