• Dejan Makovec o Friedrichu Waismannu
    29:29
  • MP3, 128 kbps
  • 27 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Avstrijski filozof, fizik in matematik FriedrichuWaismann je v Avstriji slabo poznan tudi zato, ker je bil pred izbruhom druge svetovne vojne prisiljen pobegniti v Veliko Britanijo. Waismann je tam poučeval v Oxfordu, kjer je tudi umrl leta 1959. Njegova misel pripada filozofski smeri, imenovani logični pozitivizem, Friedrichu Waismannu pa je bil septembra lani posvečen znanstveni simpozij, ki je potekal na Dunaju. Organiziral ga je mlad avstrijski filozof slovenskega porekla Dejan Makovec, ki trenutno študira v Združenih državah. O tem, kaj je filozofija, kaj si lahko predstavaljamo pod logičnim pozitivizmom, in seveda o življenju in delu Friedricha Waismanna se je z Dejanom Makovcem pogovorjal Tomaž