• izzivi manjsinskih medijev + mod
    17:14
  • MP3, 256 kbps
  • 31.56 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Wir blicken auf das Projekt „Ustvarjam za zagon Kulturnik“. Mit diesem möchte der kroatische Kulturverein in Pomurje die kroatische und ungarische Minderheit in Slowenien in den Vordergrund heben. Dabei wird die Kreativität gefördert und die Teilnehmer_innen im Bereich der Medien und audiovisueller Kunst ausgebildet. Am Montag fand dazu der Workshop „Herausforderungen für Minderheitenmedien“ statt. Beitragsgestaltung: Jasmina Godec.

__________________________________________________________________________________________

V današnji oddaji Agora Divan, Pozdravljena Štajerska bomo naredili vpogled v projekt: „Ustvarjam za zagon Kulturnik“. Gre za operacijo, s katero želi Hrvaško kulturno društvo Pomurje s številnimi aktivnostmi prispevati k predstavitvi kulture pripadnikov hrvaške in madžarske manjšine v slovenskem javnem prostoru. Njihov namen je razvijati ustvarjalnost in izobraziti pripadnike manjšin na področju medijev in avdiovizualne umetnosti. V ponedeljek je tako v prostorih Hrvaškega kulturnega društva Maribor potekala delavnica z osrednjo temo: „Izzivi manjšinskih medijev“. Delavnici se je pridružila tudi naša štajerska dopisnica Jasmina Godec. Vabljeni k poslušanju!