21_Zaključek_Mi o sebi_Abschluss_Wir über uns

Sendereihe
Govorim, Govoriš – Sprachkurs der slowenischen Sprache
  • 21_Zaklujček_Mi o sebi_Abschluss_Wir über uns
    29:31
audio
20_Telefon_Das Telefon (2)
audio
20_Telefon_Das Telefon (1)
audio
19_Poletje_der Sommer (2)
audio
19_Poletje_der Sommer (1)
audio
18_Pomlad_der Frühling
audio
17_Zima_der Winter (2)
audio
17_Zima_der Winter (1)
audio
16_Jesen_Der Herbst (2)
audio
16_Jesen_Der Herbst (1)

In der heutigen letzten Ausgabe des Slowenischsprachkurses „Govorim, Govoriš“ hören sie die Lektion 21 mit dem Titel „Mi o sebi_Wir über uns“.
V današnji oddaji tečaja slovenščine „Govorim, Govoriš“ boste poslušali zadnje 21. poglavje z naslovom „Mi o sebi_Wir über uns“.

Das Skript zum Sprachkurs finden Sie hier.
Skripto za jezikovni tečaj najdete tukaj.

Schreibe einen Kommentar