Montag 04.07.2016 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه یولی برای دانشجویان

برنامه  ماه یولی با حضور آقای دکتر میرزایی برای راهنمایی و پاسخ به سوالات دانشجویان،… با اطلاعات مهمی برای دانشحویان در اتریش و دانشجویانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه های اتریش دارند. شرائط کار دانشجویی چگونه است؟ آیا دانشجوی ایرانی‌ امکان کار کردن دارد؟ دانشجویان در چه زمینه‌هایی‌ کار پیدا میکنند. آیا در رشته … Montag 04.07.2016 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه یولی برای دانشجویان weiterlesen

  • برنامه ماه یولی Juli - Sendung
    62:07