20_Bogomila Kravos

Sendereihe
100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
  • 100 frauen slowenische literatur - Bogomila Kravos
    29:52
audio
22_Tatjana Pregl Kobe
audio
21_Karin Cvetko Vah
audio
19_Milka Hartman
audio
18_Ljuba Prenner
audio
17_Breda Smolnikar
audio
16_Tanja Tuma
audio
15_Lidija Golc
audio
14_Stanislava Chrobakova Repar
audio
13_Marja Boršnik

Bogomila Kravos, kritičarka, gledališka raziskovalka in avtorica proznih del se je rodila leta 1948 v Trstu. Odraščala je v zavedni slovenski družini, ki pa je bila po njenih besedah zaradi očetove trmoglave ideološke neopredeljenosti in strankarske neuvrščenosti postavljena na obrobje. Diplomirala je iz slavistike na Univerzi v Vidmu in po diplomi najprej poučevala slovenski jezik in literaturo na višjih srednjih šolah v Trstu. Po magisteriju na ljubljanski Filozofski fakulteti se je posvetila raziskovanju slovenskega gledališkega delovanja na Tržaškem. Leta 2010 je iz literarnih ved tudi doktorirala, njena predelana doktorska disertacija je leta 2011 izšla v knjigi „Slovenska dramatika in tržaški tekst“. Med njene odmevnejše študije sodita tudi monografija „Slovensko gledališče v Trstu 1945–1965“ in biografija igralke Zlate Rodošek „Zlatina leta v tržaškem gledališču“, leta 2013 pa je pri Slovenski matici izšlo še njeno avtobiografsko obarvano prozno delo z naslovom „Zgodba mojega očeta“. V 70-ih letih je Bogomila Kravos skupaj s Sergejem in Ivanom Verčem ter Borisom Kobalom vodila Slovensko amatersko gledališče, v 80-ih letih je bila med ustanovitelji Novega tržaškega teatra in med letoma 1994 in 2014 vodila Slovenski klub v Trstu. Kot strokovna sodelavka sodeluje s Slovenskim gledališkim muzejem v Ljubljani, z Mestnim gledališkim muzejem C. Schmidl v Trstu in s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu. Je tudi aktivna članica Slovenskega kluba PEN in njegovega ženskega odbora Mira.

Kritikerin, Theaterforscherin und Prosaistin Bogomila Kravos wurde 1948 in Triest geboren. Sie wuchs in einer bewusst slowenischen Familie auf, die sich aber wegen der eigensinnigen ideologischen Nichtfestlegung und Parteilosigkeit an den Rand geschoben fühlte. Sie diplomierte in Slawistik an der Universität Udine, sie unterrichtete dann slowenische Sprache und Literatur an Höheren Mittelschulen in Triest. Danach widmete sie sich dem Erforschen der slowenischen Theatertätigkeit in Triest. 2010 promovierte sie in Theaterwissenschaft an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Ihre Dissertation erschien 2011 mit dem Titel „Slowenische Dramatik und der Triestiner Text“. Zu ihren wichtigeren Studien zählen auch die Monografie „Das slowenische Theater in Triest 1945-1965“ und die Biografie der Schauspielerin Zlata  Rodošek. 2013 erschien dann ihr erstes autobiographisches Prosawerk „Die Geschichte meines Vaters“. In den 70-er Jahren leitete Bogomila Kravos zusammen mit Sergej und Ivan Verč sowie Boris Kobal das Slowenische Amateurtheater in Triest. In den 80-er Jahren war sie Mitbegründerin des slowenischen Neuen Triestiner Theaters. Von 1994 bis 2014 leitete sie den Slowenischen Klub in Triest. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Slowenischen Theatermuseums in Ljubljana, des Stadttheatermuseums C. Schmidl und des Slowenischen Forschungsinstituts in Triest. Sie ist auch aktives Mitglied des Slowenischen PEN Klubs und seines Frauenausschusses Mira.

100 frauen. slowenische literatur I100 žensk. slovenska literatura
Redaktion und Gestaltung/urednica: Jerneja Jezernik
Gast/gostja: Bogomila Kravos
Sprecherinnen/govorke: Delphine Blumenfeld, Angelika Hödl, Jerneja Jezernik
Gelesen wurde aus/odlomki iz: „Die Geschichte meines Vaters“
Verlag/založba: Verlag Slovenska matica
Musik/glasba: Peter Rudenko
Ton und Schnitt/ton in montaža: Dragan Janjuz
Eine Sendereihe von radio AGORA 105,5

Schreibe einen Kommentar