17_Breda Smolnikar

Sendereihe
100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
  • 100 frauen I 100 žensk - Breda Smolnikar
    29:13
audio
22_Tatjana Pregl Kobe
audio
21_Karin Cvetko Vah
audio
20_Bogomila Kravos
audio
19_Milka Hartman
audio
18_Ljuba Prenner
audio
16_Tanja Tuma
audio
15_Lidija Golc
audio
14_Stanislava Chrobakova Repar
audio
13_Marja Boršnik

Pisateljica Breda Smolnikar se je rodila leta 1941 v črnogorskem Hercegnovem očetu krojaškemu mojstru in materi pletilski mojstrici. V prvih dneh druge svetovne vojne se je družina preselila nazaj v Slovenijo. Za svoj novi dom so si izbrali Domžale, nato pa Depalo vas, kjer pisateljica živi še danes. Breda Smolnikar je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani študirala tekstilno tehnologijo. Po diplomi je delala v več tekstilnih tovarnah, dokler ni kot zasebnica prevzela kemične čistilnice in pražarne kave.
Na slovenski literarni sceni se je prvič pojavila na začetku 60-ih let s tremi proznimi zbirkami za mladino, ki so izšle pri Mladinski knjigi. Zatem je svoja dela večinoma izdajala v samozaložbi. Leta 1980 je v socialističnih časih, ko so bile ženske v Sloveniji oz. Jugoslaviji praviloma tovarišice, pod psevdonimom Gospa izdala pretresljivo Balado o divjem mleku. Delo, ki so mu očitali pretirano religioznost, je bilo predlagano za nagrado Prešernovega sklada, pripoveduje pa o strahovih in upih mlade porodnice, ki se sooča z umiranjem svojega otroka. Prave težave pa je avtorici sredi osemdesetih let povzročila šele trilogija njenih kratkih zgodb o Stobu. Kot je zapisala novinarka Tanja Lesničar-Pučko, so zgodbe vzbudile veliko zanimanje literarnih krogov, ki jih je presenetila moč besedil, kot tudi precejšnjo pozornost tedanje oblasti. Tej ni bilo všeč obravnavanje medvojnih dogodkov, v katerih je Smolnikarjeva detabuizirala temo partizanstva, zato je bila avtorica v obskurnem procesu obsojena na tri mesece pogojne kazni. Tudi za svojo naslednjo knjigo Ko se tam gori olistajo breze, ki je izšla leta 1998 že v samostojni Republiki Sloveniji, se je pisateljica morala zagovarjati pred roko pravice, dokler nista tako Ustavno sodišče Slovenije kot tudi Mednarodno sodišče za človekove pravice v Strasbourgu razsodili v prid njeni umetniški svobodi. Leta 2016 je ob avtoričini 75-letnici izšla še jubilejna izdaja pripovedk za izključno starejše bralce. Bogato zbirko z naslovom Si dekle ali si ženana več kot 900 straneh dopolnjujejo ilustracije Laure Ličer in več kot 18 ur posnetih besedil v avtoričini interpretaciji.

Die Schriftstellerin Breda Smolnikar wurde 1941 in Montenegro geboren. Ihr Vater war Schneidermeister und ihre Mutter Strickmeisterin. In den ersten Tagen des zweiten Weltkrieges kam die Familie wieder nach Slowenien zurück. Die Schriftstellerin lebt heute in Dépala vas. Sie studierte Textiltechnologie an der Fakultät für Biologie und Technologie. Nach ihrem Diplom arbeitete sie in einigen Textilfabriken. Später übernahm sie ihre eigene Chemische Reinigung und Kafferösterei. In der slowenischen Literaturszene machte sie sich in den 60-er-Jahren mit ihren drei Prosasammlungen für Jugendliche bemerkbar. Im Jahr 1980, in der Zeit des Sozialismus, wo Frauen in Slowenien bzw. Jugoslawien mit Kameradinnen angesprochen wurden, gab sie unter dem Pseudonym Gospa/Frau im Eigenverlag die erschütternde Ballade von der wilden Milch heraus. Sie erzählt von den Ängsten und Hoffnungen einer jungen Gebärenden, die den Tod ihres Kindes erlebt. Echte Schwierigkeiten aber bekam die Schriftstellerin mit der Trilogie der Kurzgeschichten über Stob. Die Journalistin Tanja Lesničar-Pučko schreibt, dass ihre Geschichten sowohl in literarischen als auch in politischen Kreisen Aufsehen erregten. Die ersteren überraschte die Kraft der Sprache, die letzteren störte die Enttabuisierung des Partisanenthemas. Die Autorin wurde in einem skurrilen Prozess zu drei Monaten bedingter Strafe verurteilt. Auch ihr nächstes Buch Wenn die Birken Blätter treiben, das 1998 schon in der unabhängigen Republik Slowenien erschien, musste die Schriftstellerin gerichtlich verteidigen. Sowohl das Slowenische Verfassungsgericht sowie der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg entschieden aber zugunsten ihrer künstlerischen Freiheit. 2016, zum 75. Geburtstag der Autorin, erschien auch eine Jubiläumsausgabe ihrer Erzählungen ausschließlich für ältere Leser. Ihre 900-Seiten-Sammlung Bist du Mädchen oder bist du Frau wurde von  Laura Ličer illustriert.

100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
Redaktion und Gestaltung/urednica: Jerneja Jezernik
Gast/Gostja: Breda Smolnikar
Sprecherinnen/Govorke:Delphine Blumenfeld, Angelika Hödl, Jerneja Jezernik
Gelesen wurde aus/odlomki iz: „Wenn die Birken Blätter treiben“
Verlage/založbi: Eigenverlag Breda Smolnikar, Wieser Verlag
Musik/Glasba: Peter Rudenko
Ton und Schnitt/ton in montaža: Dragan Janjuz
Eine Sendereihe von radio AGORA 105,5

Schreibe einen Kommentar