• 100 Frauen I 100 žensk - Marja Boršnik
    30:01
  • MP3, 256 kbps
  • 54.96 MB
Diese Datei enthält urheberrechtlich geschütztes Material Dritter und kann daher nicht heruntergeladen werden.

Marja Boršnik, die erste Slawistikprofessorin an der Laibacher Universität, leitende Literaturhistorikerin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und Schriftstellerin wurde 1906 in Borovnica bei Ljubljana in einer fortschrittlichen kleinstädtischen Familie geboren. Dr. Ivan Lah führte sie in die Welt der slawischen Literatur ein. In diese Zeit fallen auch ihre ersten literarischen Versuche. Nach dem vierten Jahr im Laibacher Lyzeum schrieb sie einen Roman, der teilweise handschriftlich erhalten ist. Und ebenfalls in dieser Zeit veröffentlichte sie in der Zeitung »Slovenski narod« ein satirisches Feuilleton. Sie diplomierte in  slowenischer Sprache und Literatur sowie in jugoslawischen und vergleichenden Literaturwissenschaften. Danach unterrichtete sie in Ptuj und Celje, in Leskovac in Serbien sowie in Ljubljana. 1938 dissertierte sie. Zehn Jahre später wurde sie Dozentin an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana, wo sie bis 1964 slowenische Literaturgeschichte unterrichtete. Als Forscherin und Pädagogin entwickelte sie sich zu einer der angesehensten und beliebtesten Literaturhistorikerinnen und widmete ihr ganzes Leben der slowenischen Literatur. Ihr Name ziert an die 230 bibliographische Einheiten.

Marja Boršnik, prva profesorica slavistike na ljubljanski Univerzi, vodilna literarna zgodovinarka v prvi polovici 20. stoletja in tudi pisateljica, se je rodila leta 1906 v Borovnici pri Ljubljani v napredni malomeščanski družini. Najprej se je šolala na ljubljanskem liceju, kjer jo je v svet slovanskega slovstva vpeljal dr. Ivan Lah. V ta čas segajo tudi njeni prvi pisateljski poskusi. Po četrtem liceju je napisala roman, ki se je deloma ohranil v rokopisu, v »Slovenskem narodu«pa je objavila satirični feljton. Od osmega leta do smrti je vsak dan pisala tudi dnevnik, ob katerem je reflektirala svoje znanstveno, javno in zasebno življenje. Po diplomi iz slovenskega jezika in književnosti, iz jugoslovanske in primerjalne književnosti je poučevala v gimnazijah na Ptuju, v Celju, v Leskovcu v Srbiji in v Ljubljani. Doktorirala je leta 1938 na temo Aškerčeve socialne miselnosti in socialne pesmi. Leta 1948 je postala docentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je vse do leta 1964 predavala slovensko literarno zgodovino. Ob svojem raziskovalnem in pedagoškem delu se je razvila v eminentno, mednarodno ugledno in priljubljeno literarno zgodovinarko, ki je vse svoje življenje posvetila raziskovanju slovenske književnosti. Število bibliografskih enot z njenim imenom se je tesno približalo številki 230.

100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
Redaktion und Gestaltung/urednica: Jerneja Jezernik
Gäste/gostji: Eva Bogataj Premk und/in Francka Premk
Sprecherinnen/govorke: Delphine Blumenfeld, Angelika Hödl, Jerneja Jezernik
Gelesen wurde aus/odlomki iz: „Nachlass von Marja Boršnik/Zapuščina Marje Boršnik“
Musik/glasba: Peter Rudenko
Ton und Schnitt/ton in montaža: Dragan Janjuz
Eine Sendereihe von radio AGORA 105,5 finanziert aus Mitteln des Nichtkommerziellen Rundfunkfonds Österreich 2015.

Produziert am:
13. Dezember 2015
Veröffentlicht am:
24. Dezember 2015
Ausgestrahlt am:
13. Dezember 2015, 19:30
Thema:
Kultur Literatur
Sprachen:
,
Tags:
, ,
RedakteurInnen:
Jerneja Jezernik
Zum Userprofil
radio AGORA 105,5
Für E-Mail Adresse klicken
9020 klagenfurt