05_Pri prijateljih_Bei Freunden_(5)_Fürwörter

Sendereihe
Govorim, Govoriš – Sprachkurs der slowenischen Sprache
  • 05_Pri prijateljih_Bei Freunden_(5)_Fürwörter
    24:19
audio
21_Zaključek_Mi o sebi_Abschluss_Wir über uns
audio
20_Telefon_Das Telefon (2)
audio
20_Telefon_Das Telefon (1)
audio
19_Poletje_der Sommer (2)
audio
19_Poletje_der Sommer (1)
audio
18_Pomlad_der Frühling
audio
17_Zima_der Winter (2)
audio
17_Zima_der Winter (1)
audio
16_Jesen_Der Herbst (2)
audio
16_Jesen_Der Herbst (1)

In der heutigen Ausgabe des Slowenischsprachkurses „Govorim, Govoriš“ hören sie den fünften Teil der Lektion 5 mit dem Titel „Pri prijateljih_Bei Freunden_Fürwörter“.

V današnji oddaji tečaja slovenščine „Govorim, Govoriš“ bomo slišali peti del petega poglavja z naslovom „Pri prijateljih_Bei Freunden_Zaimki“.

Das Skript zum Sprachkurs finden Sie hier.
Skripto za jezikovni tečaj najdete tukaj.

Schreibe einen Kommentar