Radio irani präsentiert: Studenteninfo-Sendung, 03.08.2015 (18:00 bis 19:00 Uhr)

Podcast
Radio irani. Ihr Radio
  • August Sendung 2015 برنامه آگوست
    60:19
audio
Juni - Sendung 2021 Shahnameh Teil شاهنامه بخش1
audio
Mai - Sendung 2021 Liebe in der persischen Kultur عشق در فرهنگ ایران
audio
Radio irani 05.04.2021
audio
Sondersendung Persisches Neujahr رادیو ایرانی، برنامه مخصوص نوروز 2021
audio
Adventwochen des iranischen Kalenders, Radio irani 01.03.2021 چهار هفتۀ رویدادی اسفندماه
audio
Zwang oder freier Wille, Radio irani 01.02.2021 جبر یا اختیار
audio
Babataher und Liebe, Radio irani 04.01.2021 رادیو ایرانی، رادیوی شما بابا طاهر
audio
Radio irani 07.12.2020 | مشرب رندیِ حافظ و یاران خراباتی بخش دوم / Der Weg zur Vernunft 2
audio
Radio irani 02.11.2020 | مشرب رندیِ حافظ و یاران خراباتی / Der Weg zur Vernunft
audio
Radio irani 05.10.2020 | رواداری / Toleranz

رادیو ایرانی، رادیوی شما، برنامه ماه آگوست 03.08.2015 برابر با دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ از ساعت 18 تا 19

مصاحبه با آقای دکتر میرزایی، ه در باره کسانی‌ که در قبال رشوه سعی در پیشبرد کار خود داشتند
دانشجویان ایرانی‌ درگیره چه مشکلاتی بوده وهستند
اخذ پذیرش دانشجوئی و موارد مرتبط در اتریش
چگونگی پیدا کردن کار دانشجویی
چقدر از واحدهای پاس شده در ایران مورد قبول دانشگاههای اتریش قبول است
خرج دانشگاه در اتریش ماهیانه چقدر و هزینه خوراک و حمل ونقل ماهیانه چقدر است
آیا امکان گرفتن ویزای اقامت برای همسر و فرزندان و اجازه کار به همسر داده خواهد شد
و بسیاری سوال های دیگر…

با بهترین ترانه های دیروز و امروز ایرانی

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی، ایمان جویا و نور

Leave a Comment