• KUD300615A - HA - Gedenkfeier Perssman
    39:30
  • MP3, 128 kbps
  • 36.18 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Auch dieses Jahr organisierte der Verein Peršman in Zusammenarbeit mit dem Verband der Kärntner Partisanen und Freunde des antifaschistischen Wiederstandes ein Gedenktreffen am Peršmanhof in Koprein-Petzen bei Eisenkappel. Das Treffen fand heuer am Sonntag, dem 28. Juni, statt. Heuer reiht sich zum 70. Mal das Massaker am Peršmanhof, das der Verein Peršman nicht in Vergessenheit geraten lässt.
Beitragsgestaltung: Asja Hercegovac

Letos, kakor tudi prejšnja leta, je društvo Peršman in zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora obeležilo spominsko srečanje, ki je bilo letos v nedeljo, 28. junija pri Peršmanu v Podpeci nad Železno Kaplo. Mineva že 70 let od grozot, ki so se zgodile za časa druge svetovne vojne in za katere društvo Peršman skrbi, da se jih ne bo pozabilo. Naj še omenimo, da od 14. avgusta 1983 naprej stoji „spomenik antifašističnega odpora” pri Peršmanu. Gre za najstarejši partizanski spomenik na Koroškem. Vtise iz spominskega srečanja vam bo prinesla Asja Hercegovac.