O Polsce i Polonii w Salzburgu i Bawarii/Rund um Polen und Polonia in Salzburg im Januar 2010

Podcast
Radio Polonia Salzburg
  • O Polsce i Polonii w Salzburgu i Bawarii/Rund um Polen und Polonia in Salzburg im Januar 2010
    57:49
audio
57:50 Min.
O Polsce i Polonii Salzburg, Polonii swiata we wrzesniu 2010-Polonia Salzburg und rund um Polen in September 2010
audio
57:50 Min.
Polonia Salzburg, Bawaria i swiat w pazdzierniku 2010-Polonia Salzburg,Bayern und Wlt in oktober 2010
audio
57:50 Min.
18. Internationalen Forum der polnischsprachigen Medien
audio
57:50 Min.
O Polsce i Polonii w Austrii i Bawarii w sierpniu 2010, Rund um Polen und Polonia in Österreich und Bayern in August 2010
audio
57:50 Min.
O Polsce i Polonii w Austrii i na swiecie w lipcu 2010, Rund um Polen und Polonia in Österreich und der Welt im Juli 2010
audio
57:50 Min.
O Polsce i Polonii w Austrii i Bawarii czerwiec 2010, Rund um Polen und Polonia in Österreich und Bayern im Juni 2010
audio
57:50 Min.
O Polsce i Polonii w Salzburgu i Bawarii, Rund um Polen und Polonia in Salzburg und Bayern im April
audio
57:49 Min.
O Polsce i Polonii w Salzburgu i Górnej Austrii/Rund um Polen und Polonia in Salzburg und Oberösterreich in März 2010
audio
57:49 Min.
Rund um Polonia und Polen
audio
57:49 Min.
O Polsce i Polonii w Salzburgu i Bawarii/Rund um Polen und Polonia in Salzburg im Februar

Wiadomosci lokalne o Polonii w Salzburgu-lokale Infos über Polonia in Salzburg
wywiad z Piotrem Szalsza i Jurkiem Milewskim przed premiera `Antygona w New York`-Interview mit Piotr Szalsza und Jurek Milewski vor der Premiere„ Antigone in New York`
Wywiad z prowadzacymi audycje Radio Polonia , Ola Rempel i Halina Höller -Interview mit den Radiomacherinnen des Radio Polonia Salzburg: Ola Rempel und Halina Höller
Polska muzyka-Musik aus Polen
Prosimy o kontakt: radiopoloniasalzburg@googlemail.com
http://blog.radiofabrik.at/radiopolonia/ tutaj umieszczamy wszystkie najnowsze informacje z okolic Salzburga, Austrii i poludniowowschodniej Bawarii, a takze interesujace linki- hier die lokalen Infos und interesannte links

0 Kommentare

  1. Gratulacje

    Czeoeæ Olu,
    bardzo siê ciesze, ¿e znalaz³aoe swoje miejsce i robisz to co naprawdê sprawia Ci radooeæ i daje i satysfakcjê.Tak trzymaæ !!! Pozdrawiam serdecznie.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar