Karol Chmel – narodne jedla.mp3

Sendereihe
Ars Poetica: Slovak Literature
  • Karol Chmel - narodne jedla.mp3
    00:46
audio
Katarina Kucbelova - ktory nadych mi zachranil zivot.mp3
audio
Karol Chmel - nehaiku jesenne .mp3
audio
Katarina Kucbelova - raz prestanem dychat.mp3
audio
Svetlana Zuchova - Celkom obycajny pripad.mp3
audio
Katarina Kucbelova - vzdych vzlyk.mp3
audio
Katarina Kucbelova - staci sa nenadychnut.mp3
audio
Katarina Kucbelova - pravidelny trening dychania.mp3
audio
Katarina Kucbelova - vdychuju mi zivot .mp3
audio
Katarina Kucbelova - meriam dychom.mp3

Karol Chmel (1953) študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (odbor vzdelávanie a výchova dospelých); počas štúdia sa stačil prvý raz oženiť; vystriedal viacero zamestnaní a povolaní (závozník, úradník, arteterapeut v Psychiatrickej liečebni, robotník, vychovávateľ, redaktor a pod.), ako aj pôsobísk (Zvolen, Praha, Turčianske Teplice, Bratislava); od roku 1989 redaktor vo vydavateľstvách (Smena, neskôr Kalligram) a časopisoch (Fragment, OS – Fórum občianskej spoločnosti); od roku 1990 opäť ženatý; vydal štyri básnické zbierky, viac ako 50 prekladov z poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúry, viac ako 400 časopiseckých prekladov (v časopisoch Fragment, Revue svetovej literatúry, Dotyky, Romboid, Lettre international, Kultúrny život, Vlna, Rak, Tvorba T, Trištvrte revue, Kafka a pod.). Ocenenia za preklady doma a v zahraničí: prémia SLF za rok 1996 (Svetislav Basara: Fenomény, 1996), prémia Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry v súťaži o Cenu Zory Jesenskej za rok 2000 (Radomir Konstantinović: Descartova smrť, 2000), prémia v súťaži prekladov odbornej literatúry a esejistiky o Cenu Mateja Bela za rok 2000 (Mirko Kovač: Európska hniloba, 2000); Cena Zbigniewa Dominiaka (Lodž) za preklady a popularizáciu poľskej poézie (2003).Debutoval v roku 1985 zbierkou básní Máš, čo nemáš. Vo svojich dielach sa zaoberá odhaľovaním a analýzou zložitosti a protirečivosti reality a ľudského bytia: Ovocnejší strom (1989), Spray, modrá mentalita (1998) a O nástrojoch, náradí a veciach vypustených z ruky (2004).

Beteiligte:
arspoetica@arspoetica.sk (Autor/in)

Genre: AutorInnenlesung

Schreibe einen Kommentar