Radio Irani, April-Sendung 2013 , 13 Bedar

Radio irani präsentiert: April-Sendung 2013 (Sondersendung über 13 bedar) Unsere Themen: Aktuelle News Kultur das Beste aus Pop, Rock und Klassik 08.04.2013/ برابر با 19 فروردین ماه 1392، برنامه شاد مخصوص 13 به در با خبرهایی درباره نرخ تورم در ایران، حراج فرش پر بهای دوران صفوی در نیویورک، اجرای طرح پزشک خانواده، سالگرد 40 … Radio Irani, April-Sendung 2013 , 13 Bedar weiterlesen

Radio Irani, April-Sendung 2013 , 13 Bedar

  • radioirani08042013
    56:36